Førstehjælpskursus til virksomheder

Et førstehjælps- eller brandkursus kan findes hos LifeAid og vil på mange måder vise sig værdifuldt, både for dig, din virksomhed og dine medarbejdere. Med et førstehjælps- eller brandkursus får du automatisk medarbejdere, der er mere kvalificerede i krisesituationer, og du viser, at du har et ønske om at forbedre og sikre din virksomhed.

Et førstehjælps- og brandkursus opbygger selvtillid og egenskaber hos deltageren, og får virksomheden til at stå godt frem. Omsorg og pleje af medarbejdere handler også om at klæde dem bedst muligt på, så panik og tøven kan undgås så vidt som muligt i krisesituationer.

Hvad er et førstehjælps- og brandkursus godt for?
Med et førstehjælpskursus eller brandkursus til din virksomhed sørger du for, at dine medarbejdere er skarpe og klar, hvis en nødsituation opstår. Du kan være tryg med visheden om, at dine medarbejdere eller kollegaer er klar til at træde til værks, hvis en krise finder sted på arbejdspladsen. Hvad end det er ved brand eller medicinsk nødstilfælde, vil deltagerne fra et førstehjælps- eller brandkursus kunne træde til.

Et sådan kursus opbygger også medarbejdernes selvtillid og skærper deres kompetencer. At vide, man kan træde til, hvis uheldet er ude, kan fjerne nervøsitet eller pres i arbejdslivet. Evnen til at rede liv og/eller holde andre i sikkerhed er én, der er højt værdsat.

Et førstehjælps- og brandkursus giver dig desuden en tryghed. Hvis en kunde eller kollega får hjertestop, er det godt, alle medarbejdere ved, hvordan de skal agere. Det samme gælder, hvis en brandalarm pludselig går i gang, eller en spontan brand opstår.

Sådan hjælper et førstehjælps- og brandkursus din virksomhed
Når din virksomhed har afholdt et førstehjælps- eller brandkursus, har du automatisk fået mere kvalificerede medarbejdere, der kan træde til, hvis en nødsituation opstår. Du har forsikret din virksomheds omdømme, idet dine medarbejdere eller kollegaer har udviklet deres evner.

Virksomheden kommer desuden til at stå som et godt eksempel: Ved at træne sine medarbejdere i krisesituationer som brand eller førstehjælp, viser man fra ledelsens side, at man bekymrer sig og ønsker de bedste forhold for personalet.

Ydermere er et førstehjælps- og brandkursus en kursusform, der giver deltagerne evner, der kan bruges udenfor arbejdslivet. Frem for at lære om Excel eller nye maskiner, vil medarbejderen kunne træde til i nødsituationer uden for arbejdstiden. Dermed har arbejdspladsen givet medarbejderen værdifuld viden og kundskaber, der kan være forskel på liv og død, hvis situationen opstår.